De Geer är en förskola i centrala Norrköping. Vi har en stor gård och förskolan består av två avdelningar. Vi tror på det kompetenta barnet. Avdelningarnas miljöer är väl genomtänkta, där vi anpassar innehållet efter barnens intressen och behov.

Syftet med vår blogg är att vi vill ge vårdnadshavare ökad möjlighet till delaktighet och inflytande. Här kan de få en inblick i vår vardag och verksamhet och de är välkomna att lägga in kommentarer. Vi använder även bloggen som ett redskap för att få ut viktiga datum och händelser.

måndag 13 november 2017

Lyktor till barnkonventionens dag

Barnkonventionens dag närmar sig och både Fantasin och Glädjen är i full gång med att måla lyktor i regnbågens färger som är temat i år. Alla barn får måla varsin lykta som sedan kommer att lysa den 19 november på Holmentorget utanför Värmekyrkan.
fredag 10 november 2017

Glädjen skapar med pinnar och utforskar olika grönsaker

Barnen på Glädjen har uttryckt en önskan om att skapa med pinnar, vilket de har testat på olika sätt. De har prövat att skapa med hjälp av pinnar och tråd, vilket resulterade i en hund och ett hus till en dinosaurie som sedan kunde användas i leken. Barnen har också fått utmana sig själva i att rita av en pinne som kräver fokus och noggrannhet.På avdelningen har vi samlat ihop ett stort fat med olika grönsaker som barnen har visat ett intresse för. Vi har både utforskat och undersökt grönsakerna på många olika sätt. Vi har tittat på dem, tagit av skal och känt på grönsakerna. Vi har luktat på grönsakerna där många av dem har haft en stark doft. Vi har smakat på grönsakerna och det har smakat både gott, konstigt och starkt. Genom detta har barnen både fått träna, men också utforskat sin känsel, lukt och smak.

torsdag 2 november 2017

Kaplastavarnas förmåga att utmana det matematiska tänkandet på Fantasin

För oss är det viktigt med en rik miljö så att det finns arbeten som passar alla barn. Just nu är det kaplastavar som det finns ett stort intresse för hos barnen på Fantasin. Att följa och bygga efter en ritning är både spännande och utmanande. Det krävs fokus, precision- och finmotorik.


"Tre rader...jag behöver ju sex kaplastavar då"
"Så nu har jag tagit två och två för jag behöver ju fyra"


Genom att arbeta med kaplastavar utvecklar barnen sin förmåga att använda matematik. Dem får möjlighet att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar, både sina egna men också andras problemställningar.

tisdag 31 oktober 2017

Information kring julen och andra viktiga datum

Nu har vi börjat dela ut lappar till er vårdnadshavare angående julen, 17/11 är sista dagen att lämna in lappen. Vi kommer att samarbeta med Bergets förskola v. 52 och 1, detta innebär att De Geers barn som är i behov av tillsyn kommer att vara på Berget tillsammans med pedagoger som arbetar under julen.


Den 8 Januari är det kompetensutvecklingsdag och förskolan är ej öppen, maila Carin Andersson senast den 11/12 om ni inte kan lösa denna dag.
Mailadress: carin1.andersson@norrkoping.se


Vi vill också passa på att uppmärksamma Barnkonventionens dag, Söndagen den 19/11 med start kl: 15 då lyktorna tänds. Därefter börjar konserten inne i Värmekyrkan kl: 16.
fredag 27 oktober 2017

Glädjen fortsätter arbetet med pinnar

På Glädjen fortsätter vi att arbeta med pinnar som projekt, då vi har sett att det finns ett större intresse för pinnar i barngruppen än fordon. Vi har gått på "pinnjakt" för att leta efter flera pinnar som kan vara intressanta att utforska närmare. Dessa pinnar har vi samlat i en stor kasse och tagit med tillbaka till förskolan och in på avdelningen. Nu arbetar vi med att undersöka pinnarna i mindre grupper. Vi tittar nära på dem, hur ser dem ut? Vad kan man göra med pinnar? Går det att forma pinnarna till något annat? Vi använder verktyg som förstoringsglas för att kunna titta nära på pinnarna och urskilja detaljer.
På pinnjakten hittade vi många olika sorters pinnar. Både stora, små, tunna och tjocka
Vi tittar nära på pinnarna


torsdag 19 oktober 2017

Projektarbeten tar en annan riktning

Vi arbetar med projekt för att tillsammans kunna utforska och lära oss om ett gemensamt fokusområde. I projektet är alla delaktiga och barnens tankar, teorier och erfarenheter bidrar till samlärande och gemensamma upplevelser. Ett arbetet genom projekt kan också berika språket genom att samtala i mindre grupper där alla får en större möjlighet att uttrycka sig. Temat är "vår stad" och i temat växer olika projekt fram med fokus på barnens intressen, det som barnen är nyfikna på i vår stad. Temat har valts för att vår förskola ligger centralt med möjlighet att utforska miljön här och det som finns nära oss.


I våras arbetade Glädjen med spårvagnar och nu till hösten försöker vi se vad barnen är intresserade av nu som finns i vår stad. Vi har gått promenader tillsammans med barnen och sett olika fordon och arbetsprocesser samt även utforskat och plockat in pinnar. Barnen har fått samtala med varandra i mindre grupper kring olika bilder på fordon och även samtalat kring pinnarna som de har plockat från gården. Kanske kan någon av dessa olika inriktningar bli ett nytt projekt i temat?På Fantasin var det Vinbergssnäckor som var i fokus i våras. Nu till hösten har projektet tagit en annan riktning, "i vår stad finns vi". Vi började med att arbeta med självporträtt och arbetar nu vidare med det genom att titta närmare på ögonen. Intresset för ögon är stort. Hur ser de ut? vilken färg och form har dem? Varför har vi ögon? Lika men ändå olika? Vi tittar närmare på våra egna ögon, ser detaljer och tecknar av.

Ps: vi vill också meddela att vi nu har bytt kök till Hagaskolans kök.
måndag 2 oktober 2017

Tecken som stöd i verksamheten

På hela förskolan har vi börjat att arbeta med enkla tecken för att stärka språket och kommunikationen mellan barn och mellan barn och pedagoger. Vi använder tecken som stöd, vilket innebär att vi tecknar vissa ord och meningar samtidigt som vi samtalar. Två pedagoger på förskolan har fått gå första steget i en teckenkurs och därför arbetar vi mycket nu med att få in tecknandet i verksamheten och våra rutiner. Tecken för mat, kläder, färger och djur är i fokus just nu, men vi försöker teckna så mycket som möjligt.


Några tecken sitter även uppe på avdelningarna. På Glädjen finns bland annat dessa tecken i olika rum.